پاورپوینت كتابچه راهنماي بخش فك و صورت و طب تسكيني و درد

مطالب دیگر:
دانلود پاورپوینت جریان متناوبدانلود پاورپوینت جذب اتمیدانلود پاورپوینت جدا کننده های سیکلونیدانلود پاورپوینت افسردگی و سلامتیدانلود پاورپوینت اعمال یداوی و جراحیهای صغیر(فصد، سل و بتر)دانلود پاورپوینت اصول مهندسی پزشکیاحداث گلخانه آلوئه ورادانلود پاورپوینت اصول مستندسازی اطلاعات پزشكیدانلود پاورپوینت اصول اساسی فارماكولوژیدانلود پاورپوینت اصلاح ساختار سازماني تبيين چشم انداز/ ماموريت و استراتژيدانلود پاورپوینت استرس بلایادانلود پاورپوینت استراتژیهای قیمت گذاریدانلود پاورپوینت استراتژي تکنولوژيدانلود پاورپوینت استراتژی کسب و کاردانلود پاورپوینت استخراج فلزات (آماده‌سازی بار)دانلود پاورپوینت استان ايلامدانلود پاورپوینت ارگونومی در حمل دستی بار و اختلالات اسكلتي و عضلاني ناشي از كاردانلود پاورپوینت اثرات كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در بخش صنعت بر توسعه اقتصادي كشوردانلود پاورپوینت ابوعبدﷲ، محمدبن موسی ، خوارزمیدانلود پاورپوینت FDI در نانوتکنولوژیدانلود پاورپوینت پیوندهای شیمیاییدانلود پاورپوینت پیل سوختیدانلود پاورپوینت چشم انداز تحول اداری مدیریت امور مالیدانلود پاورپوینت گزارش دستاوردهاي اجراي طرح توسعه سوادآموزي در منطقه دشتياريدانلود پاورپوینت گزارش پژوهشي درس انفورماتيک پزشکي
تعداد اسلاید:150 نوع فایل: power point (قابل ویرایش) لینک دانلود پایین صفحه نام و اسامي پزشكان بخش فك و صورت و طب تسكيني و درد اتندينگ بخش دكتر خورشيدي (مدير گروه) دكتر يزداني (رئيس بخش) دكتر قويمي (مسئول امور رزيدنت ها) دكتر طاهري، دكتر آرتا، دكتر ن پاورپوینت,پاورپوینت فک و صورت,پاورپوینت طب تسکینی و درد|1659099|job
محقق گرامی فایل مورد نظر در مورد پاورپوینت كتابچه راهنماي بخش فك و صورت و طب تسكيني و درد آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

تعداد اسلاید:150

نوع فایل: power point (قابل ویرایش)

لینک دانلود پایین صفحه

نام و اسامي پزشكان بخش فك و صورت و طب تسكيني و درد

اتندينگ بخشدكتر خورشيدي (مدير گروه)دكتر يزداني (رئيس بخش)دكتر قويمي (مسئول امور رزيدنت ها)دكتر طاهري، دكتر آرتا، دكتر نظافتي، دكتر مسگرزادهدكتر آقامحمدي، دكتر موثقي رزيدنت هاي بخش:دكتر ثابت مهر ، دكتر دباغدكتر قلي زاده، دكتر حاج محمدي ثمريندكتر سعيد حاج محمدي، دكتر مرتضويدكتر حاجي زاده، دكتر مقبولي اصلدكتر عبدي ، دكتر معصومه اماني، دكتر دهقان˜ تعداد پرسنل در هر شيفت كاريشيفت صبح:

يك نفر سرپرستار، يك نفر نرس، يك نفر كمك بهيار

شيفت عصر:

يك نفر نرس، يك نفر كمك بهيار

شيفت شب:

يك نفر نرس، يك نفر كمك بهيار

نحوه تقسيم كاري بخش:

تقسيم كار به شرح ذيل توسط سرپرستار انجام مي گيرد:

شيفت صبح:

تحويل گرفتن ترالي احيا، مخدرها، تحويل باليني يونيت بيماران ، وسايل اتاقها مانند يخچال و ساكشن ها، تحويل باليني بيماران و چگونگي انجام امور مربوط به بيماران از قبيل دارودرماني، سرم تراپي،ارسال آزمايشات و جواب آنها، آمادگي بيماران قبل از عمل، چك پرونده ها، چك تاريُُُِِِخ برانول ها، ست سرم ها، ميكروست ها، پانسمان ها، گلوكومتري ها، الكتروكارديوگرافي، انجام انواع گرافيها وسي تي اسكن ها طبق دستورات پزشك، چك علائم حياتي و ثبت آنها و اموال بخش با حضور نرس اجرايي توسط سرپرستار انجام مي گيرد.

وظايف سرپرستار در شيفت صبح:

ثبت آمار بيماران و ارسال آن به واحد آمار، شركت در ويزيت پزشكان، چك دستورات بيماران بستري، تازه بستري، قبل و بعد از عمل و ثبت آنها در كاردكس صورتي، تهيه ليست عمل روز بعد وارسال آن به اتاق عمل، چك كمبودهاو وسايل و خرابي ها، شركت در جلسات دفتر پرستاري، شركت در جلسات آموزشي، هماهنگي جهت مشاوره هاي داخل وخارج بيمارستاني، ارسال گرافي ها و سي تي اسكن هاي انجام شده درشيفت هاي عصر و شب جهت ريپورت، جوابگويي به پزشكان، ارباب رجوع، تقسيم كار كمك بهياران و خدمات، درآوردن ليست اضافه كاري ها، كارانه ها و نظارت كلي به كار كليه پرسنل و جوابگويي به مشكلات ناشي از نوع كاركرد، رفتار، اخلاق و... پرسنل به مافوق و پزشكان، دادن نسخه جهت داروهايي كه در مركز موجود نيست به بيماران، ارسال نمونه بيوپسي و پيگيري جواب آن، يادآوري به بيماران درحال ترخيص جهت فالوآپ منظم در روزهاي يادشده، هماهنگي جهت فرستادن بيمار به دانشكده دندانپزشكي براي انجام OPG و يا كشيدن دندان، پيگيري سمپاشي ها به طور منظم، ارسال درخواست پرونده قبلي.

وظايف نرس اجرايي در شيفت صبح:

بعد از تحويل گرفتن باليني بخش و بيماران همراه با سرپرستار، وظايف نرس اجرايي به شرح ذيل آغاز مي شود.

ثبت رژيم غذايي بيماران برحسب موقعيت بيمار، كارهاي مربوط به ترخيص ازقبيل چك تمامي خدمات ارائه شده درطول زمان بستري و ثبت آنها در سيستم HIS و حذف يا اضافه كردن خدمات ارائه شده براي جلوگيري از كسورات و كنترل چك ليست و نصب در پرونده.

جهت بيماران تازه بستري: تشكيل پرونده، درآوردن Lable مشخصات و چسباندن آن در كل برگ هاي پرونده و نرسينگ نوت.

درمورد بيماران طب تسكيني: چك رويت كارشناسان بيمه و داشتن يك برگ از دفترچه بيمار روي پرونده و هماهنگي با اتاق عمل جهت اطلاع رساني، ثبت ليست داروهاي موردنياز هربيمار و اطلاع به داروخانه، نوشتن كاردكس آبي از روي كاردكس صورتي، اطلاع به سرپرستار در مورد داروهايي كه در داروخانه مركز موجود نيست جهت دادن نسخه و پيگيري تهيه آن،

وظايف نرس اجرايي در شيفت صبح:

بعد از تحويل گرفتن باليني بخش و بيماران همراه با سرپرستار، وظايف نرس اجرايي به شرح ذيل آغاز مي شود.

ثبت رژيم غذايي بيماران برحسب موقعيت بيمار، كارهاي مربوط به ترخيص ازقبيل چك تمامي خدمات ارائه شده درطول زمان بستري و ثبت آنها در سيستم HIS و حذف يا اضافه كردن خدمات ارائه شده براي جلوگيري از كسورات و كنترل چك ليست و نصب در پرونده.

جهت بيماران تازه بستري: تشكيل پرونده، درآوردن Lable مشخصات و چسباندن آن در كل برگ هاي پرونده و نرسينگ نوت.

درمورد بيماران طب تسكيني: چك رويت كارشناسان بيمه و داشتن يك برگ از دفترچه بيمار روي پرونده و هماهنگي با اتاق عمل جهت اطلاع رساني، ثبت ليست داروهاي موردنياز هربيمار و اطلاع به داروخانه، نوشتن كاردكس آبي از روي كاردكس صورتي، اطلاع به سرپرستار در مورد داروهايي كه در داروخانه مركز موجود نيست جهت دادن نسخه و پيگيري تهيه آن،

ثبت مخدرها وتنظيم برگه مخدرها وچك برگه هاي نوشته شده درشيفت هاي قبلي، ارسال برگه درخواست لوازم كه از طريق اتاق عمل در پرونده بيمار نصب شده است به كارپردازي، مديريت وحسابداري براي ترخيص به موقع بيمار واخذ هزينه هاي مربوطه، چك برگه هاي چارت پرستاري بالاي سربيمار روزانه، كنترل آي وي لاين ها از نظر نشت، فلبيت و تاريخ، چك تاريخ ست سرم ها و ميكروست هاي بالاي سر بيمار، سرم تراپي ها، انجام پانسمان ها، الكتروكارديوگرافي براي بيماران تازه بستري بالاي40سال وسابقه Smoking ، آماده سازي داروهاي ساعت am9، md12، pm1 واجراي آنها و ثبت در چارت پرستاري، گرفتن علائم حياتي بيماران، خونگيري از بيماران تازه بستري و يا موارد ديگري مثل چك اوره و كراتينين در بيماراني كه آمپول جنتامايسين وريدي دريافت مي كنند وCBC روزانه دربيماران آبسه فكي و ... ، هماهنگي با اتاق عمل جهت بيماران كنترل درد و طب تسكيني .

به دليل تك نرسه بودن شيفت هاي عصر و شب، كليه موارد يادشده توسط همان يك نفر انجام مي شود.